دریافت{پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- 2-BREQ}

دریافت /پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- 2-BREQ/ ایی تی|دریافت|31012145|etj31012145|پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی, 2,BREQ ,پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی,مقیاس تنظیم رفتار ورزشی, 2,BREQ ,دانلود پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی, 2,BREQ
این فایل درباره ی پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- 2-BREQ می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل کامل پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی- 2-BREQ
دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد


هدف این پرسشنامه بررسی انواع انگیزه افراد برای مشارکت یا عدم مشارکت در ورزش و سطح خود تعیین کنندگی آنها است .پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی یکی از عمدهترین و رایجترین مقیاسها در این زمینه است که تمامی طیف تنظیم رفتار ورزشی از جمله فقدان انگیزه را دربرمی گیرد.

معرفی آزمون
این پرسشنامه در سال 2004 توسط مارکلند و توبین برای ارزیابی انواع تنظیم در رفتار ورزشی براساس نظریه خودتنظیمی ربان و دسی) 1985( تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه در سال 1997 توسط مولان، مارکلند و اینگلودو طراحی شده بود. نسخه فعلی که یک ابزار خودگزارشی است، دارای 19 عبارت و دارای پنج خردهمقیاس است. پاسخنامه پرسشها بر مبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شده است.
سازنده ابزار: مارکلند و توبین، 2004
تعداد گویه/سوال: 19
مولفه/زیر مقیاس: 5 زیرمقیاس: تنظیم بیرونی؛ تنظیم متمایل به درون؛ تنظیم شناسایی شده؛ انگیزه درونی و عدم انگیزه
مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکر
نمره گذاری: تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد
تفسیر: حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد
روایی: سازه ای دارد- بومی
پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 5 صفحه
منبع: فرمان بر و همکاران
نوع فایل: ورد word.docx


مطالب دیگر:
معرفی نرم افزار Coolvision جهت ثبت دمای تجهیزات گرمایشی و سرمایشیکاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکیمخابرات نوری و فیبر نوریفیزیک پایهمباحثی در ترمودینامیک تولید آهنکاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزیمشكلات راه های هوایی تحتانیمجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی)گاهی گذرا به روند مذاکرات هسته ایاندازه گیری درعلوم وابزارهای آناصول فیزیکی لیزر(uneven shoulder) ناهنجاری شانه نابرابرآشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنانواع فرآیندهای دمشاموزش باکس(اسپایدرمن )اورژانس های روانپزشکیاصول كلی مدیریت تجهیزات پزشكیآشنایی با تابلوهای فشار ضعیفMolecular beam epitaxyMHC چیست